Gratis bestelling Goedgemerkt afgerond


Uw gratis bestelling is geheel afgerond. U ontvangt hiervan van ons een bevestiging per e-mail.
Wij zullen de door u bestelde producten zo spoedig mogelijk leveren.

Kunt u de bevestigings e-mail goed controleren op tekst (denk aan spelfouten, gebruik van hoofdletters en juiste nummers)?
Indien u een foutje ontdekt in de door u opgegeven tekst dient u dit zo spoedig mogelijk (maar binnen 24 uur) te laten weten op [email protected]  met in de onderwerpregel van de emailbericht:  "betreft WIJZIGING ordernr. GG20....."  zodat we de fout wellicht nog kunnen herstellen voordat de labels worden gemaakt! Let op: mocht je de wijziging via de mail anders aan ons doorgeven, herkennen we deze niet als zodanig en kunnen we niet garanderen dat we de fout nog op tijd kunnen herstellen!

Copyright © , Goedgemerkt - Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Goedgemerkt