School

Bekers, bakjes, de broodtrommel, flessen, (gym)kleding, de rugzak en nog veel meer. Help de juffen en meesters en label alles wat mee gaat naar school met naam. Voorkom dat spullen kwijt of verwisseld raken in de klas en merk deze met de geschikte naamlabels of andere handige producten. Zo komt alles weer mee naar huis na een schooldag.
Copyright © , Goedgemerkt - Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Goedgemerkt